עוד קצת וסיימנו

השאירו את כתובת המייל שלכם בכדי שנדע לתת לכם את היחס המתאים. אין מה לדאוג – לא נשתף את המידע או נבקש מכם תרומות לפני החג. רק דברים הקשורים בפעילות שלנו וחשובים שניידע אתכם.

 

Oops, Are we using an ad-blocker?

your donation is based on the ads we show on this page. Want the donations to start flowing? let’s get this fixed!

To whitelist this page on your ad-blocker:
1. Click the Ad-Blocker icon on the browser upper right corner.
2. Enter Settings and open the Whitelisted Websites section.
3. Add tabby.org.il to the allowed list.

Thanks again for helping our cause!